De kosten van emballage kunnen omvangrijk zijn. Zeker als alle componenten meegenomen worden zoals tijdelijke opslag, omschakeling naar een ander emballage type, opvangen van piekbehoefte, rente en afschrijving.


Huren biedt flexibiliteit en kan in een aantal situaties aantoonbaar voordelig zijn. U hoeft niet te investeren en u weet wat uw kosten zijn.


Wij zijn graag bereid om met u van gedachten te wisselen over de mogelijke voordelen van huren van emballage in uw situatie.